hero title

Waarom Bink?

Wij zetten nét dat stapje extra. We delen onze pedagogische kennis en ervaring belangeloos met partners en gezinnen in de hele regio.

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze opbrengsten investeren we rechtstreeks in de kwaliteit van onze organisatie en in de kwaliteit van onze medewerkers. Goede en betaalbare kinderopvang voor ieder kind; daar gaan we voor!

Aangesloten bij BMK

Bink is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Kinderopvang is een voorziening die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. De leden van BMK werken allemaal zonder winstoogmerk. We investeren onze opbrengsten in kwaliteit en innovatie. Onze algemeen directeur Monique Wittebol is lid van het bestuur van BMK.

Sterke partners in de regio

Samen staan we sterk! Bink werkt daarom met verschillende partners samen, zoals Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, zorginstellingen Trompendael, Sherpa, Youké, Amerpoort en KIK (Kwaliteit in Kinderopvang). Ook werken we nauw samen met Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum. Onze kennis, kracht en expertise hebben wij gebundeld in het eerste Integraal KindCentrum (IKC) dat Hilversum rijk is: Villa Vrolik.

Samenwerking Universiteit Utrecht

Op wetenschappelijk niveau hebben we een nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU). Deze samenwerking helpt ons om het niveau van professionaliteit en kwaliteit bij Bink hoog te houden, bijvoorbeeld rondom onze werkwijze ‘Spelend ontwikkelen’. Ook heeft de UU bijgedragen aan workshops en trainingen voor medewerkers.

Spelend ontwikkelen

Sportief groot worden

Bij Bink besteden we veel aandacht aan gezondheid en bewegen. Om kinderen te stimuleren meer te sporten, sponsoren wij al ruim 10 jaar de Kids Run, het hardlooponderdeel voor kinderen van de Hilversum City Run. Daarnaast zijn we, in samenwerking met de gemeente Hilversum en gemeente Soest, actief als buurtsportcoach. Met als doel om de jeugd op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. En voor de Beweegkanjerclub, waar gediplomeerde sporters sportlessen geven aan alle kinderen uit de buurt, werken wij samen met een aantal lokale sportverenigingen.

Bink Kids Run