hero title

Waarom Bink?

Wij zetten nét dat stapje extra. We delen onze pedagogische kennis en ervaring belangeloos met partners en gezinnen in de hele regio.

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (stichting). Onze opbrengsten investeren we rechtstreeks in de kwaliteit van onze organisatie en in de kwaliteit van onze medewerkers. Goede en betaalbare kinderopvang voor ieder kind; daar gaan we voor!

Onze missie

Samen groeien met plezier. Met kinderen, ouders en collega’s. Dat willen we toch allemaal? Daarom is dat onze missie, het hart van Bink. Samen groeien met plezier! Je komt meer over de missie en visie van Bink te weten in bovenstaand filmpje.

Aangesloten bij BMK

Bink is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Kinderopvang is een voorziening die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. De leden van BMK werken allemaal zonder winstoogmerk. We investeren onze opbrengsten in kwaliteit en innovatie.

Sterke partners in de regio

Samen staan we sterk! Bink werkt daarom met verschillende partners samen, zoals Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, zorginstellingen Trompendael, Sherpa, Youké, Amerpoort en KIK (Kwaliteit in Kinderopvang). Ook werken onze bso's nauw samen met alle scholen (waarvan een aantal brede scholen of integraal kind centrum) in Hilversum, Soest en Soesterberg. Daarnaast hebben we twee speciale bso's voor kinderen uit het speciaal onderwijs (bso-i).

Samenwerking Universiteit Utrecht

Op wetenschappelijk niveau hebben we een nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU). Deze samenwerking helpt ons om het niveau van professionaliteit en kwaliteit bij Bink hoog te houden, bijvoorbeeld rondom onze werkwijze ‘Spelend ontwikkelen’. Ook heeft de UU bijgedragen aan workshops en trainingen voor medewerkers.

Sportief groot worden

Bij Bink besteden we veel aandacht aan gezondheid en bewegen. Om kinderen te stimuleren meer te sporten, sponsoren wij al 15 jaar de Kids Run, het hardlooponderdeel voor kinderen van de Hilversum City Run. Ook sponsoren wij de Bink Sylvester Scholierencross in Soest en de Bink Kids StartbaanRun in Soesterberg. Daarnaast zijn we, in samenwerking met de gemeente Hilversum, actief als buurtsportcoach. Met als doel om álle kinderen en jeugd op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. En voor de Beweegkanjerclub, waar gediplomeerde sporters sportlessen geven aan alle kinderen uit de buurt, werken wij samen met een aantal lokale sportverenigingen.

Bevlogen de werkvloer op

Wil jij werken bij een organisatie met het hart op de juiste plek? Die net een stapje extra zet? Leer meer over onze manier van werken!

counter
30 Jaar bestaan
counter
822 Collega's
counter
5767 Kinderen
counter
76 Vestigingen