hero title

Ben je op zoek naar een leuke vakantiejob in de kinderopvang? Dan ben je van harte welkom bij Bink! Ook als student kun je bij ons al sneller dan je denkt aan de slag als vakantiekracht. Lees hier wat de kwalificatievereisten zijn volgens de nieuwe cao Kinderopvang 2020 - 2021.

Aan de slag tijdens je opleiding

Alle afgeronde opleidingen op mbo-3, mbo-4 en hbo-niveau die in de lijst hieronder staan, kwalificeren voor een baan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Daarbij gelden nog aanvullende vereisten, zoals de taaleis en eventuele extra opleidingen, zoals voor Voorschoolse Educatie.

Maar ook als je nog student bent, kun je aan het werk als pedagogisch medewerker. Op alle hbo-opleidingen in de lijst onder aan deze blog geldt dat je voorafgaande aan het laatste jaar van je opleiding kunt starten als pedagogisch medewerker. Je moet dan een bewijs van 75% studiepunten, of een overgangsbewijs naar het vierde jaar inleveren bij ons. Er is dus genoeg reden om de saaie zomermaanden in te ruilen voor avontuur in de kinderopvang!

Diplomacheck

Twijfel je of jouw diploma toch kwalificeert? Check je diploma hier.

Lijst kwalificerende diploma’s

Hieronder een lijst met kwalificerende diploma’s. Deze lijst komt uit de cao Kinderopvang en er zijn geen rechten aan te ontlenen.

* Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid.

Kwalificerende diploma’s voor dagopvang & buitenschoolse opvang:

mbo niveau 3

 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

mbo niveau 4*

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)

hbo Associate Degree *

 • Childcare
 • Jeugdwerker
 • Kinderopvang
 • Pedagogical Educational Assistant
 • Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Pedagogisch Educatief Professional
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context

hbo bachelorniveau *

 • Creatieve therapie (geen Mikojel)
 • Creatieve Therapie Muziek
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij `          -instroom primair onderwijs
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar Primair Onderwijs
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie
 • Pedagogisch management kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie

Kwalificerende diploma’s voor enkel de buitenschoolse opvang:

mbo niveau 3

 • Aqua & leisure host
 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Sport en Bewegen
 • Sport- en bewegingsleider
 • Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij
 • Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

mbo niveau 4 *

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Agogisch Werk
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Allround coördinator-instructeur buitensport
 • Aqua & leisure executive
 • Arbeidstherapie (AT)
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • Coördinator sportinstructie, training en coaching
 • Cultureel Werk (CW)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Instructeur mbo
 • Instructeur paardensport en -houderij
 • Instructeur paardensport IV
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel Werk (KW)
 • Leidinggevende leisure & hospitality
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Sociaal Werker
 • Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingscoördinator
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Agoog
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
 • Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach
 • Sport- en bewegingsleider

hbo Associate degree *

 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
 • Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
 • Sport, Gezondheid en Management

hbo bachelorniveau *

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Danstherapie
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief edukatief Werk
 • Kultureel Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Leraar lichamelijke oefening
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid4 voor primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management
 • Sportkunde
 • Theater, afstudeerrichting Theatre and Education/ Theater en Educatie
counter
27 Jaar bestaan
counter
841 Collega's
counter
5767 Kinderen
counter
79 Vestigingen