hero title

Bink Academie

Bij Bink kijken we iedere dag weer naar de ontwikkelkansen van de kinderen én van jou!

Als je bij Bink komt werken, bieden wij je een uitgebreid inwerk- en opleidingsprogramma aan. Zo volg je via de Bink Academie de eerste twee jaar na je indiensttreding onder andere een basistraining op het gebied van communicatie met kinderen volgens de Gordonmethode en kinder-EHBO. Maar daar blijft het niet bij. Je wordt jaarlijks gecoacht door middel van videobeelden (pedagogische beeldcoaching), je neemt samen met collega’s en pedagogen deel aan kwaliteitskringen, je onderhoudt de Gordonvaardigheden en je hebt regelmatig intervisie met een pedagogisch coach en werkbegeleider.

Thomas Gordon methode

De Gordon communicatie methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.

Ook als je langer in dienst bent, krijg je bij ons alle ruimte om je verder te ontwikkelen. We stemmen een programma af op jouw talenten en ambities. Zo kun je als pedagogisch medewerker:

✔ horizontaal overstappen naar een andere groep, bijvoorbeeld een babygroep, peutergroep of bso-groep;

✔ deelnemen aan werkgroepen, zoals samenstellen van activiteitenprogramma’s, themakringen spelend ontwikkelen en het optimaliseren van pedagogische werkprocessen;

✔ medewerkers in opleiding begeleiden. Als werkbegeleider word je hierin gecoacht door een praktijkopleider. Je volgt de werkbegeleidertraining en neemt deel aan jaarlijkse intervisie;

✔ specifieke taken voor de vestiging of de organisatie vervullen, zoals kwaliteitsmedewerker of bedrijfshulpverlener;

✔ de overstap maken naar bijvoorbeeld adjunct-manager of vestigingsmanager.

Competentiemanagement

Bij Bink werken we competentiegericht. Centraal staan vragen als: waar ben je goed in en waar zou je jezelf nog verder in kunnen en willen ontwikkelen? We doen dit met resultaat- en ontwikkelgesprekken, waarbij je competenties worden gemeten aan de hand van een competentieprofiel. Door het inzetten van feedback van collega’s, leidinggevende en reflectie krijg je zicht op je eigen kunnen en handelen. Waarom doen we dit? Zodat jij je werk nog beter kunt doen en je er nog meer voldoening en plezier uithaalt.

counter
29 Jaar bestaan
counter
822 Collega's
counter
5767 Kinderen
counter
77 Vestigingen